Τα ξενοδοχεία λειτουργούν σε ένα απολύτως ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην προσπάθειά τους να ξεχωρίσουν πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πώς όμως θα αποδείξει κάποιος ότι πράγματι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι υψηλού επιπέδου, ότι διασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών του, των εργαζομένων του αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος; Η πιστοποίηση από έναν αξιόπιστο και με κύρος φορέα πιστοποίησης είναι αυτή που θα προσφέρει στο ξενοδοχείο την αναγνώριση που του αξίζει.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Φερεγγυότητα: Η πιστοποίηση δίνει στον επισκέπτη του ξενοδοχείου τη σιγουριά ότι αυτά που περιμένει θα είναι τελικά αυτά που θα λάβει.
  • Προβολή: Οι πιστοποιήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από το ξενοδοχείο στις καμπάνιες προβολής και marketing, ισχυροποιώντας το επιχείρημα της παροχής ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών με επίκεντρο τον επισκέπτη.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: Όταν οι λειτουργίες της ξενοδοχειακής μονάδας πραγματοποιούνται με ομαλότερο τρόπο –με βάση τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση- τότε αυξάνεται η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Στην πραγματικότητα, μέσα από τις διαδικασίες πιστοποίησης, επιτυγχάνεται μείωση κόστους λόγω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας, μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη οργάνωση της τήρησης πληροφορίας και δεδομένων με ορθότερο, εύρυθμο και πρακτικό τρόπο, παρέχοντας έτσι όλα τα εχέγγυα για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

  • Αύξηση πωλήσεων και ενεργούς ζήτησης μέσω των ευνοϊκότερων διαπραγματεύσεων – συμβολαίων με τους Tour Operators αλλά και μέσω των OTAs. Η πιστοποίηση (ιδίως όταν αφορά σε ειδικά χαρακτηριστικά) αποτελεί το όπλο έτσι ώστε μία επιχείρηση να συνδυαστεί με νέες τάσεις διεθνώς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες.
  • Αύξηση θετικών reviews από τους επισκέπτες καθώς απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, γεγονός που υπογραμμίζεται μέσα από τις διαδικασίες πιστοποίησης. Η ενημέρωση των πελατών κατά τη διαμονή για τις πιστοποιημένες παρεχόμενες υπηρεσίες και τη συμμόρφωση του ξενοδοχείου με κανόνες και πρακτικές αειφορίας, δημιουργεί τις συνθήκες για ευνοϊκές, καλοπροαίρετες και αντικειμενικές κριτικές.
  • Δημιουργία ισχυρού brand name

Αναμφίβολα, η πιστοποίηση αποδίδει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, σαφώς και μέσα από την αξιοπιστία, το κύρος και τη δύναμη που αντανακλά το brandname του οργανισμού πιστοποίησης, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση μιας θετικής κοινής γνώμης και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη φήμη μιας επιχείρησης.

TÜV AUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.ά. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.