ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα ξενοδοχεία είναι αρκετά ενεργοβόρα κτίρια καθώς η άνεση του πελάτη αλλά και η παροχή πολυτελών υπηρεσιών οδηγούν σε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Οι πιο ενεργοβόροι τομείς είναι αυτοί της θέρμανσης και κλιματισμού, της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, του φωτισμού, των μαγειρείων και ένα μικρό ποσοστό σε διάφορες άλλες δραστηριότητες.

Με την εφαρμογή μιας σωστής στρατηγικής εξοικονόμησης ενέργειας, η κατανάλωση μπορεί να περιοριστεί ακόμα και κατά 50%. Για την κατάρτιση μιας τέτοιας στρατηγικής, απαιτείται μελέτη με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, καθώς κάθε ξενοδοχείο αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Με την εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνουμε μείωση των λειτουργικών εξόδων και τεράστια οικονομία σε χρήμα.

Λύση σε αυτήν την πρόκληση ισορροπίας μεταξύ εξοικονόμησης κόστους ενέργειας και ικανοποίησης των προσδοκιών του πελάτη, έρχονται να δώσουν οι σύγχρονες τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις τεχνολογίες έχει ο έλεγχος σημαντικών παραμέτρων, μέσω αισθητήρων θερμοκρασίας και κίνησης σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Μέσα από  σύγχρονες διαδικασίες έξυπνου ελέγχου του κλιματισμού και του φωτισμού και άλλων υποδομών μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μπορεί να προέλθει εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει το 15-25% ανά δωμάτιο, συνδυάζοντας παράλληλά τη μέγιστη άνεση του πελάτη και την βέλτιστη συνολική απόδοση του εξοπλισμού. Η διαχείριση ενέργειας βάση παρουσίας, η ευκολία χρήσης και η άνεση του επισκέπτη, η συμμόρφωση σε ευρωπαϊκά πρότυπα που ενισχύουν τη φιλικότητα στο περιβάλλον, η διασύνδεση των μονάδων ελέγχου και διαχείρισης και η άμεση μετάδοση δεδομένων,  η δικτυωμένη διαχείριση ενέργειας αποτελούν βασικούς στόχους στην υλοποίηση ενός «πράσινου» ξενοδοχείου.

Επίσης η υιοθέτηση του Internet of Things στα ξενοδοχεία μπορεί να ωφελήσει σημαντικά σε αυτό το στόχο. Το ΙοΤ θα φέρει αισθητήρες που θα είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και που θα παρακολουθούν τη θερμοκρασία, την κίνηση στα δωμάτια, το κόστος της ενέργειας, αλλά και άλλες παραμέτρους. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που θα συλλέγουν θα μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να προβούν στις αλλαγές που χρειάζονται έτσι ώστε να εξοικονομήσουν ενέργεια αλλά και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η θέρμανση και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ένα ξενοδοχείο αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένα βασικά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι:
• Κεντρικά ηλιακά συστήματα.
• Έλεγχος ανά τακτά διαστήματα του βαθμού απόδοσης του λέβητα. Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού σε χαμηλά αλλά επιτρεπτά επίπεδα.
• Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια και αυτονομία θέρμανσης ώστε να θερμαίνονται μόνο χώροι που χρησιμοποιούνται (μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας έως και 20%).
• Απομόνωση τμημάτων δικτύων που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, πρέπει να εξετάζεται η αντικατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο ενώ σε περιπτώσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει να διερευνάται η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης και χρήσης μικρών συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% μπορεί να επιτευχθεί με μόνωση των σωληνώσεων των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και εγκατάσταση περιοριστών παροχής νερού στα μπάνια.
Σε ό,τι αφορά στο ζεστό νερό χρήσης, ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα είναι η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων. Η χρήση ηλεκτρικών αντιστάσεων για θέρμανση νερού θα πρέπει να θεωρείται ως η έσχατη λύση καθώς είναι ο λιγότερο αντιοικονομικός τρόπος παραγωγής θερμότητας.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΨΥΞΗ

Ο κλιματισμός στις ξενοδοχειακές μονάδες γίνεται συνήθως με κεντρικά συστήματα κλιματισμού που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό περιλαμβάνουν:
• Περιορισμός χρήσης του κλιματισμού σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου στα ανώτερα επιτρεπτά επίπεδα (τα μέτρα αυτά μπορούν να μειώσουν έως και 30% την κατανάλωση ενέργειας).
• Χρήση αέρα από το περιβάλλον κατά τις νυκτερινές ώρες το καλοκαίρι για την προ-ψύξη του κτιρίου.
• Εγκατάσταση συστημάτων μεταβλητών στροφών σε κινητήρες αντλιών και ανεμιστήρων.
• Κλείσιμο των ανεμιστήρων σε ώρες μη λειτουργίας.
• Ανάκτηση θερμότητας από τα condensers των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων.
Ειδικότερα σε μεσαίου-μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία και εφόσον είναι διαθέσιμο φυσικό αέριο, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης συστημάτων ψύξης με απορρόφηση (με χρήση λέβητα φυσικού αερίου) που θα μπορεί να συνδυάζεται με ένα σύστημα συμπαραγωγής.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Στον τομέα του φωτισμού, μέσα από απλά μέτρα εξοικονόμησης μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης έως και 30%. Τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά είναι:
• Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με φθορισμού ή ακόμα καλύτερα με ηλεκτρονικούς λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης LED.
• Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων φθορισμού από νέους μεγαλύτερης απόδοσης.
• Εκμετάλλευση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό του εξωτερικού φωτισμού.
• Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά έτσι ώστε να ρυθμίζεται το επίπεδο φωτεινότητας του χώρου και να αποφεύγεται η σπατάλη σε περιπτώσεις αυξημένου εξωτερικού φωτισμού ή όταν είναι επιθυμητό χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού.
• Χρήση καρτών (key card) για τον έλεγχο του φωτισμού (ή / και κλιματισμού) στα δωμάτια.
Τα ολοκληρωμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού χρησιμοποιούν αισθητήρες παρουσίας στο χώρο, χρονοδιακόπτες και αυτόματο σύστημα ρύθμιση της φωτεινότητας με αισθητήρες μέτρησης του εσωτερικού και εξωτερικού φωτός. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε επίπεδα άνω του 50%.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ BEMS

Τα νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων BEMS (Building Energy Management Systems) που υπάρχουν στην αγορά, είναι εξελιγμένα και μπορεί να προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20%. Με τα συστήματα αυτά, που απευθύνονται κυρίως σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ο χρηστής έχει πολλές επιλογές για την παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης. Ορισμένες από τις δυνατότητες των συστημάτων αυτών είναι:
• Έλεγχος μέγιστης ηλεκτρικής ζήτησης.
• Χρονικά προγραμματισμένες εντολές.
• Έλεγχος του κύκλου λειτουργίας και ρύθμιση έντασης συσκευών.
• Βέλτιστος χρόνος ενάρξεως και στάσεως εγκαταστάσεων του κτιρίου.
• Συλλογή δεδομένων και απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Βάσεις δεδομένων μετρήσεων (θερμιδόμετρα, θερμοκρασίες, Παροχές ζεστού νερού, ώρες λειτουργίας και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας).
• Επίβλεψη συστήματος & τηλεπαρακολούθηση. Κεντρικός Έλεγχος για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση όλων των ενεργειακών υποσυστημάτων.
• Γραφική απεικόνιση.