ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Αναμένοντας τη νέα Εθνική Στρατηγική για τον τουρισμό που πρόκειται να παρουσιάσει η νέα κυβέρνηση, η συζήτηση για την ανάγκη ανάδειξης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος έτσι ώστε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο όρος «αειφόρος τουρισμός» φαίνεται πλέον να παίζει κομβικής σημασίας ρόλο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), βιώσιμος ή αειφόρος τουρισμός (sustainable tourism) είναι «ο τουρισμός που λαμβάνει πλήρως υπόψη του τις υφιστάμενες και μελλοντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών, του κλάδου και των κοινοτήτων στους προορισμούς υποδοχής».

Πώς όμως μπορεί να επιτευχθεί ο αειφόρος τουρισμός; Σαφέστατα ο ρόλος της κεντρικής αλλά και τοπικής διοίκησης είναι κρίσιμης σημασίας. Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να στρέψουν την εθνική και τοπική στρατηγική τους προς την κατεύθυνση της αειφορίας, εφαρμόζοντας δράσεις για την αξιοποίηση των πόρων της χώρας χωρίς να τους καταστρέφουν, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των κοινωνιών και για την παρουσίαση ενός ελκυστικού και δυναμικού τουριστικού προϊόντος.

Σε αυτή την προσπάθεια όμως, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στον τουρισμό. Χωρίς την υιοθέτηση από την πλευρά τους στρατηγικών αειφορίας, οι όποιες κυβερνητικές δράσεις θα παραμείνουν στο φάσμα των εξαγγελιών.

Οι επισκέπτες αρχίζουν να απαιτούν πλέον δράσεις και πιέζουν τόσο τους tour operators όσο και τις ίδιες τις τουριστικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν με βάση τις αρχές της αειφορίας.

Η αειφορία ως επιλογή για αύξηση κερδών

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΑΣ

Γνωρίζετε ότι με μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική αειφορίας οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους έως και 51% σε βάθος τριών έως πέντε ετών; Αυτό υποστηρίζει, μετά από χρόνια έρευνας, ο Bob Willard, ειδικός σε εταιρικές στρατηγικές αειφορίας.

Ακόμα κι αν είστε από εκείνους που δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι με τον πράσινο τουρισμό και την αειφορία, σίγουρα η αύξηση των κερδών, όταν μάλιστα δεν γίνεται εις βάρος των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος, είναι ένας καλός στόχος.

Αλλά ένας στόχος χωρίς σχέδιο, είναι απλά μια ευχή!

Μια έκθεση της Bain & Company (Ιανουάριος 2017), με τίτλο «Επίτευξη θεμελιωδών αποτελεσμάτων στην αειφορία», διαπίστωσε ότι το 98% των πρωτοβουλιών αειφορίας αποτυγχάνει επειδή δεν έχει την υποστήριξη από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τα οποία θα διασφαλίσουν ότι το σχέδιο διαθέτει επαρκείς πόρους, ότι οι εργαζόμενοι είναι αφοσιωμένοι και υποστηρικτικοί, ότι δεν μπαίνουν στη μέση άλλες προτεραιότητες και ότι υπάρχουν σαφείς μετρήσεις για την επιτυχία.

Η δημιουργία μιας στρατηγικής αειφορίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση κερδών έως και 51%

Ας δούμε λοιπόν τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός σχεδίου αειφορικής ανάπτυξης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανώτερα στελέχη, καθώς και προσωπικό πρώτης γραμμής. Ο γενικός διευθυντής αλλά και όλα τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να πάρουν μέρος στην ομάδα σας, η οποία θα συνεδριάζει μηνιαίως και θα απασχολείται 2-4 ώρες το μήνα για να ολοκληρωθούν οι ενέργειες που προκύπτουν από τη συνάντηση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ό,τι μπορεί να μετρηθεί, μπορεί να διαχειριστεί. Παρακολουθείστε την κατανάλωση των βασικών εισροών και εκροών, με την ενέργεια / καύσιμο, το νερό και τα απόβλητα να είναι τα πιο σημαντικά για να ξεκινήσετε. Μπορείτε στη συνέχεια να επεκταθείτε σε άλλα πράγματα όπως τα αναλώσιμα (χαρτί, ποτήρια μίας χρήσης, μπουκάλια νερού κ.λπ.)

ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η δημιουργία ενός υψηλού αλλά ρεαλιστικού οράματος και συνόλου στόχων είναι ένα δύσκολο έργο. Πού θέλετε η εταιρεία σας να είναι σε πέντε χρόνια, 10 χρόνια 25 χρόνια; Ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι θα σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί; Επιλέξτε τρεις έως έξι κατηγορίες στις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε στόχους όπως η ενέργεια, τα απόβλητα, το νερό, η αγορά κ.λπ. Μερικά παραδείγματα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 35% έως το 2020, η μετατροπή του 90% των αποβλήτων μέχρι το 2025 ή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 100% έως το 2030.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ζητείστε από την ομάδα σας να προτείνει δράσεις για κάθε έναν από τους στόχους. Σημειώστε τις όλες. Δεν υπάρχουν χαζές ιδέες. Χαρτογραφήστε τις και εξετάστε ποιες από αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Αναθέστε τις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, φτιάξτε οργανόγραμμα και θέστε σαφή χρονοδιαγράμματα.

ΠΛΑΝΟ

Τώρα έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Ήρθε η ώρα να σηκώσετε τα μανίκια και να δώσετε πνοή στο σχέδιό σας. Τα επιτυχημένα σχέδια δράσης για την αειφορία έχουν τις ακόλουθες επικεφαλίδες ή κατηγορίες στηλών:

  • Δράση (τι σχεδιάζετε να κάνετε)
  • Κατηγορία (νερό, απόβλητα, ενέργεια κ.λπ.)
  • Βήματα δράσης (βήματα για ολοκλήρωση)
  • Μέλος της ομάδας (υπεύθυνος)
  • Προϋπολογισμός (πραγματικό κόστος, ή χαμηλό, μεσαίο, υψηλό)
  • Χρονολογική σειρά (χρήση πραγματικών ημερομηνιών)
  • Κατάσταση (σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε)
  • Μέτρηση (πώς μετριέται;)

Ενημερώνετε το πλάνο σας κάθε μήνα και καλή επιτυχία!