Οκτώβριος 2019

Περιεχόμενα τεύχους:

Νέα της Π.Ο.Ξ
Αφιέρωμα: Digital Tech – Hardware
Αφιέρωμα: Εξοπλισμός εσωτερικών & εξωτερικών χώρων
Αφιέρωμα: Κατασκευές – Πιστοποίηση – Ασφάλεια